16 feb 2016

Het leven is een sprong in de tijd

SCOOP

dinsdag 02 februari 2016, Zondagskrant, steven vanhamme

STEF BOS VIERT 25 JAAR OP DE PLANKEN MET EEN NIEUW ALBUM EN EEN TOUR

“Het leven is een sprong in de tijd”

Het 25-jarige jubileumconcert ‘Een Sprong In de Tijd’, is een muzikale reis door het oeuvre van Stef Bos. Voortdurend afwisselend tussen be- kende en nieuwe songs reist de Nederlandse zanger door de tijd. Met een nieuw album als wapenfeit. Jong en oud, man of vrouw,… als je eenmaal gegrepen bent door Stef Bos, laat hij je niet meer los.

STEVEN VERHAMME

Waarom koos je voor ‘Een sprong in de tijd’ als titel voor je album?
We hadden besloten om een soort constructie te maken rond het feit dat ik 25 jaar bezig ben, hoe- wel ik niet zo’n jubileumtype ben. Ik heb een voorstelling gemaakt die gaat over het jaar 1991 en waar we nu zijn en als je die twee periodes te- genover elkaar zet, zie je toch iets heel fascine- rends. Je wordt terug gekatapulteerd vanuit het nu naar toen en terug. Toen ik dat idee had, ont- stond een nieuwe verzameling. Ik had een ca- deautje gekregen van een bevriende kunstenaar uit Kaapstad en dat was verpakt in bijzonder in- pakpapier. Het was een poster van een expositie in Berlijn van een paar jaar geleden. Ik vond het zo mooi, dat ik die poster uithing in mijn werkka- mer in ons huis in Kaapstad. Op die affiche stond ‘Ein sprung in die Zeit’. Het was een soort samen- vatting van een leven. De tijd als een stroom die ons meeneemt. Het leven zien als een sprong in de tijd.

Blijven de teksten voor nieuwe liedjes even vlot komen als vroeger?
Ik ben meer ontspannen dan vroeger, ik vind het in die zin niet moeilijker. Ik wil mezelf voortdu- rend in vraag stellen over de manier waarop ik werk. Zo heb ik de plaat opengegooid naar de hele band. Ik heb alleen teksten geschreven en dan kwamen we enkele dagen samen en zo ontstaat de muziek. Die gasten hebben een enorm muzi- kaal vermogen. Nu beginnen we te spelen en zien we wel waar we uitkomen. Zo staan we helemaal in het nu, dat geeft je het meeste inspiratie. Je moet altijd schrijven over hetgeen waar je wezen- lijk mee bezig bent. De afgelopen maanden heb- ben we gereisd met ons gezin en heb ik dan ook volop het moment beleefd.

Als mensen naar je concerten komen, verwach- ten ze ook bekende liedjes. Speel je die nog altijd met hetzelfde vuur?
In de voorstelling vallen sommige oudere num- mers af, denk maar aan ‘Gek zijn is gezond’. Ik kan me er moeilijk nog inleven. In de komende tournee brengen we 1991 terug en beginnen we

Als ik die oude nummers niet meer uit mijn
strot zou krijgen,
zou ik ze niet zingen.

met vier nummers uit mijn de- buutplaat om helemaal in dat jaar te zitten. Als ik die nummers niet uit mijn strot zou kunnen krijgen, zou ik ze niet zingen. ‘Is dit nu later’ heb ik een poos niet gezongen, maar nu kan het te- rug. Ik heb er een rap-stuk aan- gekoppeld om het nu helemaal te integreren in dat liedje. Het betekende meteen de wederge- boorte van die song. Zo blijft het

geloofwaardig.

hankelijk van het grote succes. Ik wilde me vooral ontwikkelen als liedschrijver en als ik daarop te- rugkijk ben ik een geluksvogel. Op de mooiste momenten valt al- les samen. Dat kan op een door- deweekse avond in Waregem zijn of op het moment dat Nelson Mandela op de eerste rij zit in Theater Carre in Amsterdam en

je een versie van ‘Zondag in Soweto’ zingt.

Welke dromen heb je op je 55ste nog?

Deze plaat bevat 12 liedjes, maar eigenlijk staan ze symbool voor één zin van een lied dat ik al mijn hele leven schrijf. We gaan straks toeren en bren- gen de liedjes tot leven. Een plaat is daarbij dan

een momentopname. Ergens hoop ik dat het iets wordt, maar uit ervaring weet ik dat zelfs een on- gelofelijke song aan iedereen kan voorbijgaan en ook omgekeerd. Soms krijgen niemendalletjes het volle daglicht, vaak heeft dat te maken met marketingmachines. Ik zoek anno 2016 volop de bevrediging voor mezelf als liedjesschrijver, niet zozeer het commerciële succes. Misschien hoop ik vooral dat mijn kinderen op een dag naar mijn liedjes luisteren en stiekem zeggen: “Dat heeft die ouwe nog niet zo slecht gedaan”. (lacht)

• Het nieuwe album van Stef Bos is nu verkrijg- baar. Hij toert de komende maanden door Vlaanderen en Nederland.
Alle info op www.stefbos.nl

Stef Bos: “Ik wil mezelf voortdurend in vraag stellen over de manier waarop ik werk.” (foto Jeroen Hanselaer)

25 jaar Stef Bos, hoe kijk je daar zelf op terug?

Als foto’s van een reis door de tijd met alle verwar- ring en inzichten vandien. Het theater is altijd de ruggengraat geweest. Als je daar voluit gaat, kun je een publiek aan je binden en ben je niet te af-