Persarchief

Een verzameling artikelen die in de pers zijn verschenen. Mocht jij artikelen hebben of tegenkomen die niet opgenomen zijn op deze pagina, word je vriendelijk verzocht om even een mailtje te sturen. Mede door jouw hulp kunnen we deze pagina dan uitbreiden...
Sommige artikelen kunnen nog scan-foutjes bevatten. Kom je ze tegen, laat het even weten!

 

We leven in een schijterige tijd

vrijdag 24 oktober 2014, Dagblad van het Noorden, Peter Bruyn

St
ef
Bos
heeft
een
ni
eu
w
album
uitgebr
ach
t.
Het
is
w
eer
een
erg
Ned
erlandse
plaa
t.
Binnenk
or
t
gaa
t
hij
d
e
thea
t
ers
in
met
een
show
di
e
d
ezelfd
e
naam
dr
aagt
als
zijn
ni
eu
w
e
album.
T
e
beginnen
d
ond
er
dag
in
Meppel.
Peter
Bruyn
MEPPEL
T
oen
St
ef
Bos
nog
aan
d
e
thea
t
erschool
in
An
tw
erpen
s
tu-
d
eer
d
e
,
zei
Ra
ymond
v
a
n
het
Gr
oe-
ne
w
o
u
d
t
egen
hem:
‘Ge
moet
zijn
wi
e
g
e
ben
t’.
,,Ik
w
a
s
twin
tig
en
w
a
s
nog
nik
s.
Maar
nu,
ruim
d
e
r
tig
jaar
la
t
e
r
,
is
da
t
een
ijk
pun
t
v
oor
mij.
Da
t
gel
dt
na
tuurlijk
ni
et
all
een
v
oor
d
e
muzi
ek.
Mensen
hebben
een
beel
d
v
a
n
j
e
e
n
will
en
da
t
j
e
daar
aan
v
ol-
d
oet.
Doe
je
da
t
n
i
et,
dan
schep
je
v
erw
arring.
Da
t
i
s
eng
,
w
an
t
d
a
t
be-
t
e
k
e
n
t
da
t
mensen
ook
o
v
e
r
hun
ei-
gen
situa
ti
e
n
a
m
< Terug